Cikgu Boleh Didenda RM500, Jika Tidak Buat RPH

Boleh Didenda RM500, Jika Tidak Buat RPH

廣告-請繼續往下閱讀

 

Buku rekod mengajar merupakan buku himpunan pelan tindakan gurusebelum mengajar. Berdasarkan SPI Bil 3/1999. Buku rekod mengajarwajib mengandungi dua perkara penting :

Rancangan Pelajaran Tahunan-Rancangan berdasarkan taqwim minggupersekolahan. Mengandungi isi ringkas rancangan penjaranberdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan.

-Butiran yang perlu ada ialah :

Mata pelajaran

Tingkatan

Minggu

Tajuk/isi

Objektif

Kemahiran

Nilai dan

Bahan bantuan mengajar

Rancangan Pelajaran Harian

-Rancangan berdasarkan rancangan Tahunan

-Butiran yang perlu ada ialah :

a) Hari dan tarikh

b) Mata pelajaran dan tingkatan

c) Masa

d) Tajuk dan Objektif/kemahiran yang ingin dicapai

e) Aktiviti yang dijalankan dan Impak/Refleksi

廣告-請繼續往下閱讀

 

廣告-請繼續往下閱讀

 

廣告-請繼續往下閱讀

Buku rekod pengajaran (BRP) menjadi rujukan dan dokumen pentingbagi pihak:

• sekolah

• PPD

• JPN

• dan jemaah nazir sekolah

Ia adalah milik sekolah dan mesti dikembalikan dan disimpan olehpihak sekolah sebelum cuti sekolah akhir tahun bermula. Ia jugadigunakan sebagai sasaran kerja tahunan untuk menilai prestasikerja tahunan guru.

Rekod P&P boleh juga disediakan dalam apa jua bentuk yangmunasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Rekod P&P danbahan-bahan lain berkaitan dengan penyediaan rancangan pelajarantahunan perlu dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendakioleh pihak yang diberi kuasa.

Rekod P&P boleh disimpan dalam bentuk datakomputer.

Kegagalan menyediakan BRP merupakan satu kesalahan dan jikadisabitkan kesalahan, sesorang itu boleh didenda tidak kurangdaripada RM500 – berdasarkan Peraturan 11(b), Peraturan-peraturanPendidikan (Kurikulum kebangsaan) 1997 (P.U.A.531)

Diharap para guru ambil maklum dan faham akan peraturan ini. Iapenting dalam menjaga disiplin kita sebagai Penjawat Awam.

 

Sharing is caring!

廣告-請繼續往下閱讀

 

沙巴教育局總監拿督麥慕娜表示,山打根是州內首個啟用「電子每日教學計劃」(e-RPH)的地區,迄今共有31所中小學實施此計劃,涉及3955名教師。

沙巴教育局總監麥慕娜(中)為e-RPH計劃主持推介禮。

(山打根24日訊)沙巴教育局總監拿督麥慕娜表示,山打根是州內首個啟用「電子每日教學計劃」(e-RPH)的地區,迄今共有31所中小學實施此計劃,涉及3955名教師。

麥慕娜今早在大同小學為e-RPH計劃主持推介禮時表示,在e-RPH計劃下,可減少教師書寫的時間、節省紙張以及方便當局操作及管理。

「我希望州內的23個教育局分局能夠仿效根教育局的努力,讓e-RPH計劃更加普及。」

她說,州內一些鄉區學校因面對寬頻速度的影響,仍採取傳統的手寫方式記錄每日教學計劃。

廣告-請繼續往下閱讀

「沙巴州的教師在e-RPH使用率方面,相較於其他州屬仍處於低水平。」

麥慕娜也讚賞根教育局積極推廣各校使用Frog虛擬學習環境(FrogVLE)平台,協助學生善用科技,掌握最新資訊。會上也頒發了獎狀予31所中小學代表。

在場者有山打根教育局主任馬哈達、大同小學校長陳秋虹、根中華中學校長黃麗雲、聖瑪麗男子中學副校長羅玉蘭、新華小學校長劉跡輝、聖西西莉亞女中校長丘天福及培華小學校長余春梅等。