Yuran PIBG tak wujud

IPOH - Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) tidak boleh mengutipyuran daripada ibu bapa kerana bertentangan denganPeraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Ibubapa-Guru) 1998.

廣告-請繼續往下閱讀

Pengerusi Kumpulan Penggerak Ibu Bapa dan Komuniti (KPIBK)Perak, Datuk Rosli Yang Danian berkata, PIBG hanya boleh mengutipsumbangan yang dipersetujui melalui mesyuarat agung tahunan dantidak boleh memaksa ibu bapa memberikan sumbangan tersebut.

Menurutnya, cadangan pihak tertentu untuk menetapkan hargasiling bagi yuran PIBG nyata tidak berasas malah mereka bukanpertubuhan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan.

"Tiada paksaan kepada ibu bapa untuk menyumbang kepada PIBG,cuma PIBG memainkan peranan menyedarkan ibu bapa terhadap perananmereka untuk membantu pihak sekolah bagi program pengajaran danpembelajaran.

"Ibu bapa tidak harus terpengaruh dengan kenyataan pihaktertentu yang hanya mahu mengelirukan mereka kerana sebarangkeputusan berkaitan sumbangan perlu dirujuk dengan KementerianPendidikan itu sendiri," katanya kepada Sinar Harian, hari ini.

Sementara itu, Rosli berkata, sumbangan yang ditetapkan kepadaibu bapa tidak harus dihadkan atau diletakkan siling hargatertentu.

Katanya, jumlah sumbangan ditetapkan di dalam mesyuaratdipersetujui mengikut kemampuan ahli di kawasan tertentu.

"Kita tak perlu hadkan jumlah sumbangan. Bagi ibu bapa yangmenyumbang lebih terpulang kepada mereka.

"Selain itu, pihak PIBG juga perlu kreatif untuk mendapatkansumbangan bukan hanya berharap kepada ibu bapa semata-mata. Merekaboleh pergi kepada orang awam atau syarikat korporat keranasumbangan kepada sekolah boleh mendapat pengecualian cukai,"katanya.

Katanya, pengecualian itu tertakluk di bawah Seksyen 44 (b) AktaCukai Pendapatan 1967 iaitu Sumbangan Wang Awam (SUWA).

 

廣告-請繼續往下閱讀

根據《家協章程》第37項,家協的收入是來自(a)獻金、(b)來自個人、機構或團體的捐款,以及(c)獲得註冊官批准的家協所舉辦的活動收入。《教育專業通令SPIBil.4/2004》 也有指南說明,家協會員獻金是非強迫性的,而且校方也不準強迫學生參加課後補習班。

眾所皆知,華小家協的主要經濟來源是來自課後補習班和課內電腦班,這兩項活動,讓家協獲取豐厚盈利。不知從何時開始,華小家協紛紛糾收家協會員獻金;也無視於學校是否真正有此需要。反正,錢不嫌多,彷彿不收白不收似的。

家協會員獻金的數額,就視個別學校的情況而定。這一方面,校長則扮演著重要的角色;校長必須根據《家協章程》第18(a)vii項,確保家協大會所通過的會員獻金,並沒有加重家長的負擔,而且不能夠強迫每一位會員繳付。家協大會過後,家協或學校必須向州教育局,或縣教育局註冊官提出申請,以批准該項家協會員獻金。

廣告-請繼續往下閱讀

話說該華小校長親自在2017年家協大會動議,提出糾收50令吉家協會員獻金,並獲得大會通過。可是校方過後竟然忘了這回事,並沒有向州教育局或縣教育局註冊官提出申請。而2018年,校方又忘記在家協大會動議糾收會員獻金,因此也錯過了良機,無法再糾收家協會員獻金,令家協主席大動肝火。

華小一般上籠統地列出所有收費,在家協大會尋求通過後,就當作已獲批准,理所當然實行有關措施。收費列表上的項目有:課後補習班、假期補習班、電腦班、數碼教學或精明課室、家協會員獻金、課外活動才藝班如扯鈴班、武術班書法班、奧數班及其他收費等等。