Benarkah Apabila Guna GL Kosnya Akan Ditolak Masa Pencen Nanti?

Berikut adalah kenyataan daripada Bahagian PascaPerkhidmatan (Pencen)berkenaan penggunaan GuaranteeLetter di Hospital Kerajaan yang dikatakan akan ditolak masaakhir perkhidmatan nanti.

Isu ini juga selalu digunakan oleh Agen Insurans denganmemberikan fakta yang tidak tepat. Rujuk Kenyataan di bawah:

Dengan ini kami mengesahkan bahawa, TIDAK PERNAH terjadibayaran GANJARAN (GRADUITI) mana-mana pesara dipotong semasapesara bersara bagi menyelesaikan bayaran bil hospital yang dibuatsemasa pegawai sedang berkhidmat.

Sebagai makluman, rawatan dan kemudahan rawatan diberikansecara percuma kepada tanggungan yang layak selarasdengan ketetapan Perintah Am Bab F dan Pekeliling Perkhidmatan yangberkaitan.

 

Kenyataan yang dibuat agen insurans ini adalah sama sekalibercanggah dengan prinsip kemudahan rawatan yang ditawarkankerajaan iaitu kemudahan rawatan perubatan diberikan secara percumakepada pengkhidmat awam mahupun pesara di hospital/klinikkerajaan.

 

Agen insurans ini hanya mementingkan diri dengan menyebarkankenyataan yang salah dalam usaha mempromosikan produk mereka. Harapdapat dikongsikan kepada sahabat/rakan/kaum keluarga pesara.

廣告-請繼續往下閱讀

Faedah-faedah yang bakal diterima setelah diluluskan persaraanpilihan?

Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)

Formula perkiraan

1/30 x GCR x Gaji (gaji pokok termasuk imbuhan tetap)

Ganjaran Perkhidmatan (Gratuity)

Formula perkiraan

7.5% x tempoh perkhidmatan dalam bulan x gaji pokok akhir

Semoga maklumat dan pencerahan ini dapat menjelaskan lagikekeliruan khasnya di kalangan penjawat awam.

 

廣告-請繼續往下閱讀

公務員的養父母或繼父母將可享有政府醫院和診療所的免費醫療服務。

惟享用這項福利的公務員養父母或繼父母,必須是馬來西亞公民,在這項新福利下,臨時或合約公務員皆受惠。

他補充,公務員若無法在政府醫院獲得應有的醫療服務,或臨近沒有政府醫院接受治療,他們可到私人醫院尋求醫療,然後向政府索回醫藥費。

依斯邁阿當在芙蓉出席活動后指出,公務員的養父母或繼父母必須是在合理及緊急情況下才能到私人醫院求診,或政府醫院醫生證明政府醫院無法提供相關醫療服務,才可轉入能私人醫院求醫。

「若他們要到國家心臟中心就醫,他們也必須由政府醫生的推薦信及證明書。

此外,依斯邁也表示,公務員的養父母或繼父母也不能利用這項服福利進行一些違反自然的手術,包括整容或牙齒矯正等醫療服務。

廣告-請繼續往下閱讀

相信上述剛落實的醫療福利能為減輕公務員們承擔養父母或繼父母醫藥開銷的部份資金問題。