KPM jawab bekalan buku Mathematics dan Science DLP yang masih tidak ada - ini alternatifnya

KPM jawab bekalan buku Mathematics dan Science DLP yangmasih tidak ada - ini alternatifnya

 

PUTRAJAYA - Kementerian Pendidikan (KPM) sedang dalam prosesmenerbitkan buku teks untuk Program Dwi Bahasa (DLP) bagi semuasekolah yang menawarkan mata pelajaran Mathematics Form3 dan Science Form 3.

Sehubungan itu, pembekalan buku teks DLP ke semua sekolahterlibat akan dilaksanakan mulai Mac nanti.

 

"Pembekalan buku teks kedua-dua mata pelajaran itu tidak dapatdisediakan pada awal sesi persekolahan ini berikutan perubahan yangdibawa untuk menambah baik sistem perolehan dan mengelakkan sistemrundingan terus sejak pertengahan 2018" .

 

Bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) tidakterjejas, KPM telah mengambil langkah alternatif sepertiberikut:

Kesemua sekolah yang menawar DPL telah dibekalkan dengan empatcakera padat yang mengandungi empat bab awal buku teks subjekberkenaan untuk digunakan ketika proses PdP.

Pautan berikut juga telah disediakan bagi membolehkan guru danmurid akses dan memuat turun bahan pembelajaran berkaitan DLP,iaitu:

 

Mathematic Form 3

http://bukutekskssm.my/Mathematics/F3/Chapter1.pdf

 

http://bukutekskssm.my/Mathematics/F3/Chapter2.pdf

 

http://bukutekskssm.my/Mathematics/F3/Chapter3.pdf

 

http://bukutekskssm.my/Mathematics/F3/Chapter4.pdf

 

http://bukutekskssm.my/Mathematics/F3/Answers.pdf

 

Science Form 3

http://sasbadisb.com/download-centre/textbook

 

Oleh itu, pentadbir diminta menyebarluaskan maklumat berkaitanbagi memastikan guru memanfaatkan bahan yang disediakan untukmembantu proses PdP mata pelajaran DLP.

廣告-請繼續往下閱讀

為了讓馬來西亞學生未來能面向全球化就業的挑戰,馬來西亞於2016年開始施行雙語課程(DLP),今年有更多的學校加入此項計畫。教育部拿督斯里馬哈基爾表示,2016年時只有379所學校加入計畫,2017年增加836所,共有1,215所。教育部長表示,2017年共有214所學校提出申請,包括102所中學及112所小學,而該部今年只批准其中的88所學校施行雙語教數理課程。

教育部並未強制學校施行,而是由有意願配合政策的學校向該部提出申請,並且須符合教育部的4項標準資格,即學校必須有足夠的資源、學校的行政部門做好配合計畫的準備、學校必須得到學生家長的同意以及學生的馬來文水準必須達標。針對今年未能獲得批准的126所學校,教育部部長表示只要校方達到教育部的標準,該部將給予批准並且協助克服問題,包括委派足夠的老師。

廣告-請繼續往下閱讀

雪州國中華文教師聯誼會主席戴慶義表示,校方對於2018年雙語課程計畫(DLP)執行方案感到滿意,惟目前雙語課程教學的課本還沒到手,擔心學生無法適應。馬來西亞國民型華文中學校長理事會主席陳德祥指出,81所華中是第一批實施雙語教學計畫之學校,今年仍然執行計畫。華文小學方面由於堅持華文做為教學媒介語,並沒有參與計畫。